Slutbesiktning etapp 2

2018-05-22

Idag har vi haft slutbesiktning av etappen 2. Det känns som att vi är i mål även om det saknas tre intyg. Det är dock bara en administrativ handläggning som återstår så inom ett par dagar ska slutbeviset kunna skrivas ut. Vissa markarbeten återstår men det utgör inget hinder för inflyttning. Självklart har personalsituationen påverkat Tulcons ekonomiska utfall genom att man varit tvungna att köpa underenteprenader i stället för att ha egen personal. Man har dock aldrig visat att man andra avsikter än att fullgöra sina åtaganden på bästa sätt. 

Etapp 2

Samtidigt som inflyttningen ägde rum på etappen 1 kom byggnadsarbetarna tillbaka från julledigheten. Vi noterade att arbetsstyrkan var mindra nu men vi tyckte inte det fanns någon anledning till oro. Det hade varit mycket personal på etappen 1 och vi trodde att man kanske nu anpassade arbetsstyrkan. I början av februari stod det dock klart att ca 25 personer inte återvänt som tänkt efter juluppehållet. Anledningen var att Polen också hamnat i en byggbom och arbetskraft behövs på hemmaplan. Lönerna i Polen har ökat ganska rejält och många ansåg att det inte var värt att åka utomlands för att jobba när lönskillnaderna minskat. Tulcon gjorde allt för att uppbringa ny arbetskraft men med dåligt resultat. Lite bättre gick det med att anlita underentreprenörer som kunde ställa upp med resurser.

Redan då anade vi att det skulle kunna bli svårt att hålla inflyttningstiden den 1 maj. Följaktligen tog vi kontakt med alla blivande hyresgäster för att kartlägga eventuella behov av ersättningslägenheter. Det visade sig att ca 12 familjer av 26 skulle kunna få problem med att bo kvar där de bodde. Vi beslutade att reservera lägenheter i vårt egna bestånd för att bereda husrum åt dessa. Därmed var det problemet löst även om vi så klart hoppades på att det inte skulle behövas någon förlängning.

Påsken är en stor högtid i Polen och hela personalstyrkan tog ledigt och åkte hem. Historien upprepade sig och ca 18 personer saknades när arbetet drogg igång efter Påsken. Även denna gång var det svårt att hitta ersättare och ganska snart stod det klart att inflyttningstiden den 1 maj inte skulle hålla. Vår krisplan sattes i verket och alla hyresgäster meddelades om att vi var tvungna att flytta tillträdet till lägenhetera till den 1 juni. Beskedet mottogs på mycket bra sätt av hyresgästerna och de var mycket förstående för situationen som uppstått. Dessutom hade antalet familjer som var i behov av ersättningslägenheter minskat till sju. 

Självklar står vi för flytten till ersättningslägenheterna och som plåster på såret även flytten till den nya lägenhet. Även de som klarat av att bo kvar i sin bostad under. Maj månad kommer att få en ersättning för besväret. Det är inget som Treklövern måste bekosta eftersom vi har en vitesklausul i avtalet med Tulcon för förseningar. Det ska tilläggs att Tulcom varit angelägna att göra allt de kan för att minimera skadorna för den uppkomna situationen.

Slutbesiktning och inflyttning

I princip inflyttningsklart Julen 2017

2018-01-08

Den 7-8 dec hade vi slutbesiktning av den första etappen om 32 lägenheter. Som brukligt är det en massa arbete som ska göras i sista minuten men det fungerade trots det väldigt bra. Den hantverksmässiga standarden är väldigt hög och besiktningsförrättaren upplevde det som att det var färre anmärkningar än normalt. Vissa problem hade vi dock på installationssidan. Utöver kraven i brandbeskrivningen hade man monterat brandlarm i ventilationsanläggningen. Vissa justeringar behövde därmed göras av branddokumentationen. Men vi hår fått en väldigt påkostad ventilationsanläggning som alltså omfattar mer än vad behovet var. Injusteringen av värmen var något entreprenören hade missat att planera för. Det är väldigt lång leveranstid för det typen av tjänster så som tur var har vi en anställd som behärskar den tekniken så han kunde utföra injusteringen innan inflyttning. 

Inflyttningen ägde rum andra veckan i januari och allt gick bra. Tre badrumsgolv visade sig dock ha fel fall så att vattnet rann på fel håll. Tulcon fixade problemet med att lägga ett nytt lager av golvklinker ovanpå det det med fel fall. Denna gång var man lite noggrannare med fallet så alla blev nöjda.

Detalj med snyggt utformad fönsterbänksavsllutning

Om man ska våga sig på en första summering av projektet så här långt så kan man nog sammanfatta det ungefär så här. Projektering skiljer sig åt som jag tidigare nämnt. I synnerhet när det gäller installationer. jag anser att vi i Sverige är bättre på att projektera och att i förväg se eventuella konflikter mellan olika lösningar. Man har också en förmåga att överdimensionera allt från betongkonstruktioner till rörledningar. Den hantverksmässiga standarden ligger ett steg före Sverige. Man har en yrkesstoltet som man gärnar visar prov på i detaljerna.  

I Sverige har vi ofta långa leveranstider och det är något den polska entreprenören inte varit van vid. Det har ställt till problem på lite olika sätt. Bland annat dörrleveranser och fjärrvärmeväxlare har man beställt för sent men trots det har det ändå fungerat i slutändan. De är lite förvånade över hur långa leverantider dte är här. 

  • Här syns en annan detalj som jag inte sett tidigare. Man använder en plastlist som har två funktioner. Dela putsstöd och dels avslutning på förnsterblecket som annars ofta får en vass kant.

  • Elegant lösning med hakad gavelnockpanna i stället för bockad vindskiveplåt.

Taklagsfest

2017-06-21

Så var det dags för taklagsfest. I en försiktig framställan förklarade jag att vi hade för avsikt att bjuda på taklagsfest och att det var en Svensk tradition. Men det visade sig att det är inte bara i Sverige vi håller den traditionen vid liv. i Polen tar man det på stort allvar. Styrelseordföranden och ägaren till Tulcon SA kommer hit från Polen för att vara med på denna tillställning. Dagen till ära har man också satt upp en dekoration på första huset. se biden intill.

Ytterligare en gång har man bytt ut platschefen. Anledningen sägs vara svårigheter med den interna kommunikationen. Hur som helst så har kvaliteten ökat ytterligare och för mig är detta ett teckan på att man har för avsikt att lyckas med Sverigesatsningen och vill leverera ett förstklassigt resultat. 

Arbetsmiljöverket har varit på plats och kontrollerat arbetsmiljön men inte hittat något att anmärka på. Vilket känns otroligt bra för oss som är involverade i projektet. 

Slutbesiktningsdagen är bestämd till den 30 oktober för första etappen. Men vi har valt att lägga inflyttning den 15 januari för att inte riskera några problem med Jul- och nyårshelgen. Det är ju trots allt en entreprenör som verkar på den Svenska marknaden för första gången och inte är van vid alla intyg som skall levereras för att få slutbevis. Finns det möjlighet att flytta in tidigare låter vi så klart hyresgästerna göra det.

Den största likheten mellan byggprocessen mellan våra länder kan jag nog säga är synen på ÄTA-arbeten. Här har man samma uppfinningsrikedom och vaksamhet som de svenska bygggföretagen så följaktligen blir diskussionenrna den samma i detta fall. 

Ca 60 personer deltog på taklagsfesten den 21 juni. Därav ägaren till Tulcon och ytterligare två tjänstemän som flugit hit för att delta.

Olikheter mellan våra sätt att projektera

Framtagandet av handlingar för byggnationen gick väldigt snabbt när det handlade om dimensionering av bjälklag, takstolar och liknande. Däremot dröjde det länge innan detaljer löstes. Även när det gäller installationsritningar med undantag av golvvärme dröjde det länge innan vi förstod hur man projekterar i Polen. I stället för att lösa alla detaljer på ritbordet har man här två installationsingenjörer på arbetsplatsen som ansvarar för hur arbetet utförs. Man diskuterar gärna lösningar med oss från beställarsidan så vår traditionella ritningsgranskning har ersatts med kontinuerliga träffar och diskusioner om tekniska lösningar. När vi kommit överens om hur de olika detaljerna ska lösas upprättar de ritningar för utförandet och som relationshandlingar.  

Vi har anpassat vår beställarorganisation så vi kan få den tekniska hjälpen från konsulter som vi behöver för beslut under processens gång. Jag kan inte idag avgöra vilket system som är bäst men eftersom vi nu har tagit steget med en utländsk entreprenör väljer vi att samtidigt utvärdera skillnaderna mellan våra olika sätt att bygga. Så småningom kan vi nog presentera våra samlade erfarenheter. 

 

Nu är vi igång

Murningen påbörjad

2017-03-20

De egentliga byggnadsarbetena började i mitten på februari då fomning av grunderna startade. I lördags den 18 mars gjöts första plattan. Att det blev på en lördag var påtryckningar från ägaren i Polen. Bygget är ca tre veckor försenat och han vill absolut att detta ska jobbas in. Han följer bygget från Polen via webbkamera så han är välinformerad om vad som händer. Nu börjar murningsarbetet av stommen.