HD/NST 2018-04-16. Förseningar på bygget

HD/NST 2018-01-17. Första hyresgästerna

Byggvärlden nr 10, 2017-06-21

http://www.byggvarlden.se/pressade-priset-med-fem-miljoner-113234/nyhet.html

Byggvärlden nr 10, 2017-06-21

2017-09-28. Bygget snart klart

Radio Kristianstad rapporterar

Måndagen den 10 april sände Radio kristianstad en inspelad intervju med bland annat mig. Länk till intervjun finns nedan. I repportaget låter det som om entreprenören Tulcon inte har något kollektiv avtal. Senare under dagen sänds en komplettering där tillförordnade vd´n Mats Åkerlind på Sveriges Byggindustrier (BI) bekräftar att Tolcon är är sedan den 1 april medlemmar av BI och därmed omfattas av kollektivavtal. Se länk längre ner på sidan.

Här följer en redogörelse för hur händelseförloppet gått till.

Enligt Lagen om offentlig upphandling, som gäller alla medlemsländer i EU, kan vi som upphandlande enhet inte ställa krav på att kollektivavtal ska tecknas. Treklövern har upplyst Tulcon om hur den Svenska modellen fungerar och att man behöver sätta sig in i detta om man vill verka i Sverige. Arbetena på Tegelbruksområdet startade den 17 januari. Samma dag skickade Tulcon in medlemsansökan till BI. Man har även fört förhandlingar med Byggnad om hjängavtal men inte teckant något. Den 1 april blev Tulcon medlemmar i BI och därmed automatiskt ansluta till kollektivavtal. Under två och en halv månad var man alltså avtalslösa. Hur allvarligt detta är kan inte jag bedöma men vi har som nämnts ovan haft någon möjlighet att kräva kollektivavtal och därmed har det inte funnits skäl att inte starta bygget. Särskilt inte som vi vetat om att ansökan om inträde i BI skickats in. 

Intervju med Byggnad och Ulf Bengtsson:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6669799

 

Intervju med Mats Åkerlind BI:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6671570

HD/NST 30 januari 2017. Spaden har satts i marken.

Länk till artikel

Kommentarer kring upphandlingen av en entreprenör från Polen

Många har frågat varför vi handlat upp en polsk entreprenör? Svaret är ganska enkelt. De deltog i en offentlig upphandling som enligt lag annonseras i hela europa och lämnade det enligt förfrågningsunderlaget förmånligaste anbudet. Då kan man i stället ställa sig frågan varför engagerade vi oss i att besöka entreprenörer i Polen? Svaret är framför allt att vi ska kunna erbjuda lägenheter med en rimlig hyra. Av olika skäl där resursbrist är ett, har priserna på entreprenader av detta slag skjutit i höjden rejält. Med denna upphandling kan vi erbjuda en hyra för tre rum och kök på 8631 kr/månad. Om det lägsta svenska anbudet hade antagits hade hyran hamnat på 9821 kr/månad för samma lägenhet. Och då ska vi betänka att det svenska anbudet var 5,5 miljoner kronor lägre i sista upphandlingen. Skulle vi antagit anbuden från den tidigare upphandlingen hade hyran varit ytterligare ca 1000 kr högre. För en lägenhet om två rum och kök är motsvarande siffror 7591 respektive 8638 kr/månad.

Det är alltså inte frågan om att ersätta de svenska byggföretagen med utländska i första hand utan i stället att bygga eller inte bygga. Det finns ingen marknad i Klippan till de hyror som blir med de svenska priserna. 

Samtidigt handlar det om en resursbrist. det finns inte så många byygnadsarbetare att tillgå i sverige som erfordras för att byggad det som efterfrågas. Hjälp måste alltså hämtas utifrån och jag är glad att vi fått den mäjligheten här så att hyrorna kan hamna på en rimlig nivå. På så sätt blir Klippan en annu attraktivare bostadsort. 

I media