Innehåll

Arbetsområdena är markerade med röd ram.

När det stod klart att det var en Polsk entreprenör som vunnit upphandlingen av vårt byggprojekt Tegelburket, övergick ärendet från att ha varit ett rutinprojekt till något nytt. Det lär nämnligen vara den första gången som en utländsk entreprenör vinner en upphandling på totalentreprenad med bostäder. Därmed är det en självklahet att projektgången ska dokumenteras. Särskilt också eftersom detta är frukten av en satsning som Sabo står bakom. Då tänker jag på initiativet att besöka fem polska byggföretag som skulle kunna vara intresserade av att etablera sig i Sverige. Resan till Waszawa ägde rum i maj 2016 och jag var själv med. Förhoppningsvis kan dokumentationen också leda till att andra byggherrar kan dra nytta av våra erfarenheter. 

Hittills består bloggen av fyra delar. Den första är denna inledning och sedan följer upphandling, Kontraktsskrivning och förberedelser. När bygget är igång på allvar börjar nästa skede som då är Byggande.

Välkommen att ta del av mina erfarenheter och om ni vill kommentera eller tillägga något så kan ni maila till ulf.bengtsson(at)treklovern.se

 

Ulf Bengtsson

Vd

Treklövern Bostads AB

Box 183

264 22  KLIPPAN

www.treklovern.se 

0435-121 00