Projektering

 

2017-02-07

Föregående vecka var händelserik. Platschefen kallades hem till Polen och en ny anlände i slutet av veckan. Jag har samtalat med presidenten för bolaget och enligt honom fanns det saker som de inte var nöjda med. Man kan väl säga att vi var lite underande över hur man påbörjade schaktningsarbetet. De använde en alldeles för liten maskin och lade upp massorna inne i byggnaderna. Den nye platschefens första åtgärd var att rensa upp massorna och fortsätta schaktningsarbetet så som vi är vana att se det.

Vid granskningen av handlingarna har det framkommit flera punkter där våra byggmetoder skiljer sig åt. I Sverige håller vi oss inte enbart till de bestämmelser som finns utan vi hittar på egna mer omfattande och kostsamma sätt än vad som behövs. Det kan tyckas som en bagatell att vi lägger 75 mm avloppsrör från diskbänk i kök när det bara erfordras 50 mm men när bagatellerna blir många kommer också kostnaderna att öka.    

2017-01-24 

Idag sker utsättning av byggnaderna och i morgon påbörjas grävningsarbetet. Nu är vi igång. 

2017-01-17

Det mesta av projekteringen är klart och ligger nu ute hos våra konsulter för granskning. En del handlingar har levererats med engelskspråkig text men det funkar inte så nu måste översättning göras. Helt i enlighet med förfrågningsunderlagets lydelse. 

Saker som vi normalt inte hanterar har vi fått hjälpa till med. T ex hur man anmäler byggström, utsättning, kabelvisning mm. Inga stora saker men ändå lite större engagemang än vanligt. 

Frånsett ett par dagar i december då man inhängnade området är det idag första dagen med arbetare på plats. materialleveranserna börjar komma så nu kan man nog säga att det är byggstart.