Kontrakt

Jacek Tuliszka ägare till Tulcon, Ulf Bengtsson och Rune Persson Vd resp styrelseordförande på Treklövern Bostads AB har just undertecknat kontraktet mellan de båda bolagen.

Förslag till kontrakt mellan Treklövern och Tulcon upprättades och när tiden för avtalsspärren passerat kontaktade jag Roman. Min mening var att skicka ner ett förslag som de kunde granska och skriva på om allt var ok. Därefter skulle de sända tillbaka till mig så ordförande och jag kunde underteckna och återsända ett ex till Tulcon. Men innan jag han presentera min idé för Roman gav han mig två alternativ till var vi skulle kunna underteckna kontraktet. Jag kände inte att vi hade den tiden att boka möte för den sakens skull. Det är ju möjligt att begära överprövning tills bindande kontrakt finns mellan parterna så jag ville få det gjort så fort som möjligt. Roman blev lite förvånad när jag presenterade min plan men jag stod på mig. Viktigt att få det gjort. Jag skickade ner kontraktet på mail och han lovade att kolla igenom och lägga fram det för hans chef Jacek Tuliszka.

Efter ca en vecka undrade jag om det var något de funderade över eller om allt var ok. jag möttes av en orolig Roman som framförde att man höll på att översätta kontraktet men lovade samtidigt att skynda på. så här höll det på i yterligare två veckor. Tid meddelades när kontraktet skulle skickas men varje gång inträffade nogot som ändrade planerna. Jag blev lite misstänksam om att kulturskillnaderna mellan våra länder spelade ett spratt och kontraktade Polsk-Svenska Handelskammaren för att förhöra mig om hur kontraktsskrivning brukar gå till i Polen. Det visade sig att min misstanke var befogad. Av Mats Gullström på kammaren fick jag veta att det är vanligt att man träffas vid kontraktsskrivningar och tillsammans går igenom förutsättningarna innan underteckning sker. Därefter äter man middag tillsammans.

Min iver att få kontraktet påskrivet för att på så sätt stänga för överprövningar ledde till en stor misstänksamhet hos Tulcon. Därför undersökte de alla handlingar i minsta detalj. Bland annat vet jag att de har överstt hela ABT 06 till polska.

 

Med min nyvunna kunskap kontaktade jag Roman och föreslog att min ordförande Rune Persson och jag skulle åka ner till Osztresow för att träffa ägaren och företagsledningen för att gå igenom projektet och skriva kontrakt. Nu märktes det tydligt att det var detta som de efterfrågat. Han svarade an på mitt förslag direkt och ett möte bestämdes några dagar senare.

Framme i Osztozow mottogs vi av ägaren till företaget Jacek Tuliszka, Försäljningschefen Marek Tuliszka och Projektansvarige Roman Mazij. Efter presentation av de medverkande startade ett formellt möte där vi gick igenom huvudpunkterna i kontraktet. Två konkretiseringar av säkerhet från beställaren till entreprenören proytokollfördes och därefter undertecknades kontraktet. Affären kröntes med att vi skålade i champagne.

Stämningen i rummet förbyttes från en tidigare väldigt formell till ganska uppsluppen med mycket humor och skratt. Man presenterade arbetet som man dittills hade gjort i form av ritningar och det visade sig att de hade kommit ganska långt. Så det var inget tvivel om att de skulle skriva på kontraktet.

Dittills hade all konversation skett på engelska. Jacek talar dock inte engelska så allt som sades översattes till polska av de båda andra. Vid ett samtal om ritningarna som presenterades yttryckte Roman något på tyska och jag svarade honom på tyska. Förvåningen blev stor över att vi talade tyska inte minst från Jacek som bott i Tyskland i många år och var den av oss som behärskade tyska bäst. Hädanefter var det tyskan som dominerade då alla kunde var med i samtalet utan översättning. Dock var det lite knepigare för Runde och mig att hänga med men det löste sig med ett och annat förtydlingande på engelska.